Пунев и Стоименов

За нас

"Пунев и Стоименов" е българско адвокатско съдружие, основано през юни 2017 г. Кантората фокусира своите усилия в три основни сфери на дейност: екология, корпоративно право и сделки с предприятия, както и разрешаването на спорове.

Нашите основни клиенти са средни и големи предприятия, като повечето от тях са чуждестранни компании от други държави членки на ЕС, развиващи дейност в промишления, строителния, финансовия и технологичния сектор. Някои от нашите клиенти започват дейността си в България с наша помощ от момента на стъпването на българския пазар или от придобиването на предприятие в България. Работата ни обхваща специализирана консултантска дейност в посочените области, както и оценка на риска и въвеждане на добри корпоративни практики. Наред с това осъществяваме процесуално представителство пред всички държавни и арбитражни съдилища в България.

От началото на 2020 г. съдружието предоставя нова услуга, уникална на българския правен пазар. Тя се състои не в правно консултиране, а във външно одитиране на дъщерните предприятия на големи мултинационални компании в България. Услугата включва съдействие при сключване на важни за предприятието сделки, въвеждане на добри корпоративни практики, правен мониторинг на контрахенти, одит на основни процеси и други.

Съоснователи сме на Visegrad Legal + група от независими адвокатски кантори от Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Румъния и Русия. Чрез групата реализираме множество трансгранични сделки и операции за своите клиенти, включително мултинационални придобивания и други.

Наред с това контактите и дългогодишният ни опит в работата с колеги от цяла Западна Европа ни помагат да насочим клиентите си към качествени правни услуги и извън страните от Централна и Източна Европа.


Нашите предимства:

Индивидуален подход: Бутиковият характер на съдружието предполага директен контакт между клиента и съдружниците, както и активното им участие във всеки един мандат. Това спомага за повишаването на качеството на правните услуги, създаването на добър екип, както и за носене на ясна отговорност за извършената работа.

Задълбоченост: Освен адвокатската работа нашите съдружници и адвокати притежават опит в академичната среда в България и чужбина и продължават да развиват преподавателска и научна дейност не само в университета, но и в рамките на изготвени обучения, анализи, правни становища и преводи за частни клиенти. Част от екипа ни взема активно участие и в процеса на промяна на българското законодателство, участвайки в работни групи и проекти, свързани с подобряването на бизнес средата.

Международен профил: Членството ни в мрежата Visegrad Legal + и дългогодишният ни предходен опит с чуждестранни клиенти и международна среда ни позволяват да предоставяме услуги на български, английски, немски и френски език, както и да подпомагаме нашите клиенти в правните им дела не само в рамките на България, но и в почти цяла Централна и Източна Европа.

Яснота и предвидимост на разходите: Липсата на тежка корпоративна структура намалява разходите единствено до най-необходимото, като всяка фактура отговаря на ефективно и реално свършената работа.

Доверие: Спазваме стриктно етичните норми на адвокатската професия. Нашите клиенти ни вярват, тъй като знаят, че най-важният ни актив е добрата професионална и лична репутация.


Екип

Анастас Пунев
Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по право (2012 г.)
Софийски университет "Св. Климент Охридски", доктор по право (2020 г.)
Езици: английски, немски
Анастас е адвокат от 2013 г. и доктор по право в областта на гражданския процес от 2020 г. Анастас е заемал различни длъжности като юридически консултант и адвокат в местна кантора, а от 2017 г. е съдружник в Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“. Автор на множество публикации в правния печат.
e-mail: anastas@pslegal.bg


Димитър Стоименов
Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по право (2003 г.)
Университет Оснабрюк, LLM (2007 г.)
Димитър е адвокат и хоноруван преподавател по облигационно право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Член е на Президиума на Постоянния арбитражен съд към ГБИТК. Притежава дългогодишен богат опит като консултант, адвокат и мениджър, натрупан в международни адвокатски кантори и публични институции в България и Германия.
Езици: английски, немски, френски
e-mail: dimitar@pslegal.bg


Донка Стойчева
Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по право (2015 г.)
Виенски университет, LLM (2018 г.), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, докторант по международно частно право (от 2019 г.)
Донка практикува като адвокат от 2018. Интересите ѝ са в областта на екологичното и международното частно право. Наред с това притежава опит в прилагането на разнообразни регулаторни режими: производство на козметика, търговия на едро и нелоялна конкуренция.
Езици: английски, немски
e-mail: donka@pslegal.bg


Евгени Иванов
Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Бакалавър по международни отношения (2012 г.), Магистър по право (2015 г.), Магистър по превод (френска филология) (2019 г.)
Езици: английски, френски
Евгени е адвокат от 2017 г. През 2018 г. печели конкурса, организиран от Висшия адвокатски съвет и участва в Международния стаж за млади адвокати, организиран от Парижката адвокатска колегия. Интересите му са в областта на дружественото, търговското и облигационното право, както и аграрното право и регулациите в областта на лова и риболова e-mail: evgeni@pslegal.bg


Николай Малинчев
Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право (2012 г.)
Езици: английски, испански
Николай е адвокат от 2014 г. Притежава богат практически опит в решаването на спорове в областта на търговското, застрахователното и вещното право и административни спорове, свързани с устройственото планиране. Николай притежава богат опит в сферата на реституцията на имоти, търговската несъстоятелност и регулацията на колективни представителни органи, както на работниците и служителите, така и на работодателите.
e-mail: nikolay@pslegal.bg


За контакт

София 1000
ул. Г. С. Раковски 99, ет. 13, ст. 1-2
e-mail: dimitar@pslegal.bg; anastas@pslegal.bg


ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ